Europarlament przyjął rezolucję ws. wolności mediów w Polsce. Krytyka projektu ustawy “anty-TVN”

Parlament Europejski skrytykował projekt ustawy “lex TVN”. W przyjętej w czwartek (16.09) rezolucji napisano, że jest to “próba uciszenia krytycznych treści i bezpośredni atak na pluralizm mediów”.

W rezolucji zaznaczono, że Parlament Europejski już wcześniej wyrażał zaniepokojenie przyjętymi i nowo proponowanymi zmianami w polskiej ustawie medialnej oraz przekształceniem nadawcy publicznego w nadawcę prorządowego. Podkreślono, że art. 54 Konstytucji RP gwarantuje wolność słowa i zakazuje cenzury.

Europarlament potępił również “prowadzone stale w mediach publicznych kampanie oszczerstw wymierzone w sędziów, dziennikarzy i polityków krytycznych wobec obecnego rządu. W dokumencie czytamy też o “erozji niezawisłości sądownictwa w Polsce”.

Eurodeputowani ponowili apel do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowań w sprawie “uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z przepisami o nielegalnym Trybunale Konstytucyjnym i jego niezgodnym z prawem składzie, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i Krajowej Radzie Sądownictwa”.

Za przyjęciem rezolucji głosowali eurodeputowani PO, SLD i Wiosny. Przeciwko głosowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Łącznie 502 posłów poparło rezolucję, 149 było przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu, w tym eurodeputowani PSL.