Długie kłody dostarczane do obozu dla uchodźców na Białorusi

Białoruskie służby dostarczają długie konary drzew do prowizorycznego obozu uchodźców w pobliżu miejscowości Bruzgi. Nie wiadomo do końca w jakim celu do obozowiska dostarczane są ścięte pnie drzew. Białoruska propaganda utrzymuje, że drzewo dostarczane jest, by uchodźcy mogli rozpalać dzięki nim ogniska, przy których się ogrzewają.

 

Przedstawiciele polskich służb informują z kolei, że mogą one zostać wykorzystane do próby sforsowania ogrodzenia po polskiej stronie granicy. Jak przekazała straż graniczna, uchodźcy mieli także otrzymać od białoruskich służb gaz. Zdaniem polskich służ zmasowany atak na polską granicę może zostać przeprowadzony w najbliższych godzinach.