Deloitte: polska rodzina na wyprawkę szkolną wyda ponad 1700 złotych

W nadchodzącym roku szkolnym polska rodzina na szkolną wyprawkę dla dziecka wyda średnio 1718 złotych – wynika z badania firmy doradczej Deloitte “Wyprawka szkolna 2019”. Większość tej sumy Polacy przeznaczą m.in. na ubrania, buty oraz przybory szkolne.

Jak wynika z badania Deloitte, w nadchodzącym roku szkolnym polska rodzina wyda średnio 1718 złotych na szkolną wyprawkę dla dziecka. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem będzie to średnio 1388 zł, z dwojgiem 1898 zł, a z trojgiem 2742 zł.

17 proc. kwoty wydatków stanowią ubrania codzienne. Średnio po 15 proc. wynosi koszt podręczników i książek oraz urządzeń elektronicznych, takich jak tablet lub komputer. 12 proc. Polacy wydadzą na odzież sportową do szkoły dla dzieci, a 9 proc. stanowią artykuły szkolne.

69 proc. Polaków na moment kompletowania wyprawki szkolnej wybiera sierpień. Najczęściej są to zakupy w sklepach stacjonarnych – księgarniach (60 proc.), dyskontach (57 proc.), odzieżowych sieciówkach (54 proc.) oraz w hipermarketach (54 proc.). Deloitte wskazuje, że na zakupy związane z wyprawką szkolną Polacy wybierają sklepy ze względu na wygodę (56 proc.) oraz konkurencyjne ceny (54 proc.).

W sklepach stacjonarnych polskie rodziny najczęściej kupują odzież i podręczniki. Z kolei kupno online wybierają w przypadku urządzeń elektronicznych lub subskrypcji cyfrowych.

Ponad połowa rodziców (51 proc.) deklaruje, że w tym roku zamierza wydać na wyprawkę tyle samo pieniędzy, co w poprzednim. Wynika to z przekonania, że dzieci potrzebują mniej artykułów niż rok wcześniej (57 proc.) lub z faktu posiadania mniejszej ilości dzieci w wieku szkolnym (24 proc.). Innymi odpowiedziami badanych był mniejszy budżet niż rok temu (22 proc.) lub zmartwienie o sytuację gospodarczą (13 proc.).

32 proc. ankietowanych natomiast przewiduje, że wyda więcej pieniędzy na wyprawkę szkolną. Wynika to – jak wskazują – ze wzrostu cen (64 proc.), potrzeby większej ilości przyborów szkolnych (49 proc.) lub z większej ilości dzieci w wieku szkolnym (16 proc.).

Dyrektor w dziale strategii Deloitte Patrycja Venulet zwróciła uwagę na konferencji prasowej, że “ocena sytuacji materialnej i planowane wydatki wyraźnie korelują ze sobą. Jedna trzecia osób, które zamierzają wydać więcej niż przed rokiem uważa, że ich sytuacja majątkowa uległa poprawie”. “Spośród ankietowanych, którzy zamierzają wydać mniej, tylko 18 proc. osób deklaruje taką poprawę” – wskazała.

Venulet zauważyła również, że w zakupach szkolnych czynny udział biorą dzieci. “W przypadku zakupu ubrań i artykułów szkolnych uczestniczą w decyzjach 90 proc. domów, ale oprócz tego, zauważyliśmy tendencję uczestnictwa dzieci w ogóle w gospodarowaniu budżetem – pytamy ich o zdanie w kwestii np. kupna samochodu” – powiedziała.

W badaniu Deloitte 90 proc. ankietowanych zadeklarowało, że będzie wnioskować o świadczenie z rządowego programu “Dobry start”. Te pieniądze w 94 proc. przeznaczone zostaną – jak wynika z deklaracji – na koszty związane z powrotem dzieci do szkoły.

Wnioski z badania zostały przygotowane na podstawie wyników internetowej ankiety przeprowadzonej na próbie 1009 osób. W badaniu wzięli udział rodzice planujący zakupy związane z powrotem do szkoły dla dzieci w wieku 6–19 lat, które będą uczęszczały do szkoły w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020. Dane uzyskano za pomocą ustrukturyzowanego kwestionariusza online w kontrolowanym panelu. Badanie przeprowadzono w okresie od 28 maja do 06 czerwca 2019 roku. (PAP)