Daniel Obajtek przesłuchany przez sejmową komisję ds. afery wizowej

We wtorek sejmowa komisja śledcza do spraw afery wizowej przesłuchała Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu. Główne pytania dotyczyły inwestycji Olefiny III oraz zatrudniania obcokrajowców. Obajtek bronił inwestycji, twierdząc, że była prowadzona wzorowo, a zamiast niego powinni być przesłuchiwani prezesi zagranicznych firm zaangażowanych w projekt.

Tło inwestycji Olefiny III

Orlen podpisał umowę na budowę kompleksu Olefiny III w czerwcu 2021 roku ze spółkami Hyundai Engineering i Tecnicas Reunidas. Przesłuchanie Obajtka trwało około trzech godzin i odbywało się w napiętej atmosferze, z licznymi słownymi utarczkami między byłym prezesem a posłami.

Obajtek broni inwestycji

Daniel Obajtek stwierdził, że nie powinien być przesłuchiwany, ponieważ Orlen ani jego prezes nie zajmowali się nielegalnymi imigrantami. Podkreślił, że odpowiedzialność za pracowników spoczywała na konsorcjum wykonawczym. Sugerował, że przed komisją powinni stanąć prezesi Hyundaia i Tecnicas Reunidas.

Kluczowe wypowiedzi świadka

Obajtek zwrócił uwagę na strategiczne znaczenie inwestycji dla regionu i na fakt, że na projektach Orlenu pracuje około tysiąca polskich firm, zatrudniając około 12 tysięcy ludzi w Płocku. W odpowiedzi na pytania o współpracę przedstawicieli Orlenu przy załatwianiu wiz w Indiach, podkreślił, że nie miał wiedzy na ten temat i że odpowiedzialność za przestrzeganie prawa spoczywa na prokuraturze.

Warunki zatrudnienia i procedury wizowe

Obajtek wyjaśnił, że zasady zatrudnienia pracowników ustala wykonawca, a Orlen nie miał wpływu na wybór konkretnych pracowników. Zapewnił, że inwestycja była prowadzona zgodnie ze standardami prawa, a udział polskich firm w projekcie wynosił między 50 a 60 procent.

Kontakty z MSZ

Obajtek przyznał, że miał kontakt z MSZ w związku z inwestycjami Orlenu, ale nie rozmawiał z ministrami o zatrudnianiu pracowników na Olefiny III. Podkreślił, że kontakt z MSZ i innymi władzami jest niezbędny dla realizacji międzynarodowych projektów biznesowych.

Podsumowanie

Przesłuchanie Daniela Obajtka przez komisję śledczą ds. afery wizowej rzuciło światło na zarządzanie inwestycją Olefiny III oraz na kwestie zatrudniania obcokrajowców. Były prezes Orlenu konsekwentnie bronił swoich działań, podkreślając, że odpowiedzialność za pracowników spoczywała na konsorcjum wykonawczym. Atmosfera podczas przesłuchania była napięta, a sprawa pozostaje otwarta, z dalszymi pytaniami i kontrowersjami dotyczącymi zatrudniania pracowników na tej kluczowej inwestycji.