Czym jest impreza masowa w rozumieniu polskiego prawa?

Po wydarzenia podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku i śmierci Pawła Adamowicza pojawiło się wiele pytań o organizację imprez masowych. Czym jest taka impreza określa Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

W rozumieniu wspomnianej ustawy, taką imprezą jest impreza artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym także mecz piłki nożnej.

Jeżeli chodzi o imprezę artystyczno-rozrywkową, to według ustawy jest nią impreza artystyczna bądź rozrywkowa mająca odbyć się w następujących miejscach:

– na stadionie. w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub też na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.
– w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.

Najczęściej spotykana imprezą masową jest masowa impreza sportowa. Do tej kategorii zaliczyć można m.in. gale sportów walki czy mecze żużla. Taką imprezą są wydarzenia sportowe organizowane w celu współzawodnictwa sportowego lub popularyzowania kultury fizycznej, odbywające sie na:

– stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300.

– terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 100.

Mecz piłki nożnej to także impreza masowa, którą oddzielnie wymienia ustawodawca. Jest to masowa impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.

Od tych zapisów ustawodawca przewidział jednak wyjątki. O ile rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się odbyć, to imprezami masowymi nie są:

– imprezy organizowane w teatrach, operach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub innych podobnych obiektach
– imprezy planowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami
– imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży
– imprezy sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych
– imprezy sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowane na terenie otwartym
– imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla innych pracowników