Czy będą darmowe leki dla seniorów już od 70 roku życia?

Senatorowie opozycji przygotowali projekt przewidujący, że prawo do darmowych leków będą miały osoby, które ukończyły 70 lat, a nie jak obecnie 75 lat. Komisje senackie we wtorek poparły te propozycję. Rozszerzenie grona osób uprawnionych do darmowych leków zapowiedziano również w Polskim Ładzie.

Program bezpłatnych leków dla seniorów obowiązuje od września 2016 roku. Przewiduje on, że osoby, które ukończyły 75 lat mają prawo bezpłatnie otrzymać leki, które są wymienione w specjalnym wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. 

Senatorowie opozycji przygotowali projekt rozszerzający grono osób uprawnionych do darmowych leków o seniorów, którzy ukończyli 70 rok życia. Propozycją tą we wtorek zajmowały się: komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej, komisja ustawodawcza oraz komisja zdrowia.