Capstrzyk Niepodległości

W wieczór poprzedzający Narodowe Święto Niepodległości (w nawiązaniu do przedwojennej tradycji) przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się Capstrzyk Niepodległości. Straż Graniczną reprezentował Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec.

Po zmroku, przy pomniku marszałka gości przybyłych na ceremonię powitał gen. bryg. Tomasz Dominikowski dowódca Garnizonu Warszawa, pełniący tego wieczora obowiązki gospodarza uroczystości: 

 „W przededniu Narodowego Święta Niepodległości spełniamy nasz obowiązek oddania hołdu bohaterom, którzy o tę niepodległość dla nas walczyli. Przez 123 lata, mimo wymazania państwa z map, naród nie ugiął się. Patrioci zjednoczeni ponad podziałami politycznymi odzyskali dla naszej Ojczyzny wolność”.

Niepodległościowy Apel Pamięci odczytał kpt. Patryk Koroś, następnie żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej WP oddali salwę honorową, a trębacze odegrali „Hasło Wojska Polskiego”. Delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem komendanta głównego Józefa Piłsudskiego.

Capstrzyk to sygnał wieczornego apelu, odgrywany zwykle na trąbce, a także przemarsz – historycznie często z pochodniami – oddziału wojska lub innej organizacji ulicami miasta w przeddzień ważnych uroczystości. Przed wojną capstrzyki poprzedzały większość wojskowych i państwowych świąt.