Był oskarżony o korupcję i przyjmowanie korzyści osobistych. S. Niesiołowski uniewinniony przez sąd

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa uniewinnił Stefana Niesiołowskiego od zarzutów korupcji i przyjmowania “osobistych i majątkowych” korzyści w postaci usług seksualnych finansowanych przez dwóch biznesmenów. Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnik posła, mecenas Ryszard Kalisz ocenia, że sprawa trafiła na wokandę z powodów politycznych.

Dział prasowy Prokuratury Krajowej poinformował, że w związku z wyłączeniem jawności rozprawy prokuratura nie ma możliwości szerszego odniesienia się do argumentów wskazanych przez sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku. Uważa je jednak za “błędne i przyjęte wbrew dowodom zgromadzonym w postępowaniu”. Prokuratura w związku z tym zamierza złożyć apelację.