Bank centralny Sri Lanki określa największy kryzys gospodarczy od 70 lat!

Bank centralny Sri Lanki opublikował swoje coroczne sprawozdanie, w którym określa skalę problemów gospodarczych w kraju.

Raport ten wskazuje na największy kryzys gospodarczy, jaki miał miejsce w Sri Lance od ponad 70 lat. Bank centralny opisuje, jak w ciągu ostatniego roku ceny żywności, paliwa i innych podstawowych towarów gwałtownie rosły, a płace nie nadążały za wzrostem kosztów życia. Bank określa również “kilka nieodłącznych słabości” i “błędy w polityce”, które przyczyniły się do poważnych problemów gospodarczych w kraju.

Bank centralny Sri Lanki przewiduje, że gospodarka kraju skurczy się o 2% w tym roku, ale wzrośnie o 3,3% w 2024 roku. Ta prognoza jest bardziej optymistyczna niż przewidywania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przewiduje spadek gospodarczy o około 3% w 2023 roku, z następnym wzrostem o 1,5% w 2024 roku.

Raport banku centralnego Sri Lanki wyjaśnia również, jak inflacja osiągnęła poziom blisko 70% we wrześniu zeszłego roku, co wynikało z drastycznego wzrostu cen świeżych owoców, pszenicy i jaj, a także kosztów transportu, prądu i wody.

Sri Lanka zmaga się z kryzysem gospodarczym z powodu niewypłacalności długu zagranicznego, co stało się pierwszym tego typu przypadkiem w historii kraju. W ubiegłym roku gospodarka Sri Lanki skurczyła się o 7,8%, co zwiększyło trudności w spłacie długu i utrudniło pozyskanie nowych pożyczek na międzynarodowych rynkach finansowych. Bank centralny opisuje model gospodarczy Sri Lanki jako “niezrównoważony” i przyczynę obecnej kryzysu gospodarczego.

Sri Lanka jest winna około 7 miliardów dolarów Chinom i 1 miliard dolarów Indiom. W lutym oba kraje zgodziły się na restrukturyzację swoich pożyczek, dając Sri Lance więcej czasu na ich spłatę. W zeszłym miesiącu MFW zgodził się pożyczyć Sri Lance 3 miliardy dolarów, a rząd Sri Lanki negocjuje obecnie spłatę zadłużenia z posiadaczami obligacji i wierzycielami przed przeglądem sytuacji przez MFW we wrześniu.