Balon z 30-metrową flagą przeleciał nad Białymstokiem z okazji dnia Międzynarodowej Solidarności z Białorusią

Mieszkańcy Białegostoku w widowiskowy sposób uczcili Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią. Nad miastem przeleciał balon z doczepioną 30-metrową biało-czerwono-białą flagą. Ta flaga jest symbolem walki o demokrację na Białorusi.

– W ten sposób Białystok rozpoczyna sztafetę akcji poświęconych Dniu Międzynarodowej Solidarności z Białorusią, który wyznaczyła Swietłana Cichanouska na 7 lutego – powiedziała Natalia Stiepańcowa z fundacji “Białoruś 2020”.

– To bardzo duże symboliczne wsparcie dla więźniów politycznych, których jest już prawie 250 na Białorusi – podkreślił Anatol Kotow, specjalista ds. polityki zagranicznej przy Białoruskiej Radzie Koordynacyjnej.