“Apelujemy do rządu, by dopuścił media do rejonu objętego stanem wyjątkowym”. Oświadczenie mediów

30 redakcji podpisało się pod oświadczeniem mediów w sprawie obecności dziennikarzy na granicy Polski z Białorusią, gdzie władze wprowadziły stan wyjątkowy – poinformował Piotr Pacewicz, redaktor naczelny OKO Press.

“Wprowadzony przez rząd RP stan wyjątkowy na całej długości granicy Polski z Białorusią wyklucza działalność mediów. Musi to budzić sprzeciw. Stwierdzamy, że działania władz są sprzeczne z zasadą wolności słowa, stanowią też przejaw niezgodnego z prawem prasowym utrudniania pracy dziennikarzom i tłumienia krytyki prasowej. Apelujemy do rządu, by zmienił zapis i dopuścił media do rejonu objętego stanem wyjątkowym” – głosi apel.